info@vosco-online.be +32 (0)475 32 58 28

ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

Alle facturen zijn groot contant betaalbaar te Oostende per levering, behoudens andersluidende overeenkomst.

Bij gebrek aan contante betaling per levering of op de vervaldag in geval van vermelding, worden de bedragen per openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van 1,5% per maand en een schade vergoeding van 10% met een min. van 61,97€.

De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet bij aangetekende schrijven bij ons toekomen binnen de 7 dagen na levering.

In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken bevoegd waaronder de maatschappelijke zetel van VOSCO CVBA ressorteert.

Milieu en verpakkingsbijdrage reeds betaald.

 

Ligging:

Edward Vlietinckstraat 29
8400 Oostende

Email:

info@vosco-online.be

Telefoon:

+32 (0)475 32 58 28

De website van Vosco Online maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN